WYGRAJ
10 000 zł

i leć, gdzie chcesz!

Do wygrania również:

5 000 zł na dowolną podróż

20 książek kulinarnych i podróżniczych

Jak wziąć udział? Sprawdź poniżej

Czas trwania konkursu
od 21 lipca do 21 sierpnia 2017

WYGRAJ
10 000 zł

i leć, gdzie chcesz!

Do wygrania również:

5 000 zł na dowolną podróż

20 książek kulinarnych i podróżniczych

Jak wziąć udział? Sprawdź poniżej

Czas trwania konkursu
od 21 lipca do 21 sierpnia 2017

Nagrody

Zasady konkursu

Wypełnij Formularz

WYBIERZ MIEJSCE, do którego chciałbyś polecieć i UZASADNIJ ten wybór w komentarzu bądź w dowolnej innej formie

Dodaj załącznik

Potwierdzam, że znam treść Regulaminu Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych jako Uczestnika Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) przez administratora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Oświadczam, iż powyższe dane przekazuję Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Czytaj dalej

Zapisz się na newsletter. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sfinks Polska S.A. zapewnia prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Czytaj dalej

Organizatorem Konkursu „Wygraj 10 000 zł i leć, gdzie chcesz” i administratorem danych osobowych jest Sfinks Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Świętojańska 5A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016481, NIP 7251752913, REGON 472247798, kapitał zakładowy 30.666.180,00 zł wpłacony w całości (dalej „Organizator”).

Spośród przesłanych zgłoszeń komisja wybierze zwycięzców na podstawie najbardziej interesującego i kreatywnego uzasadnienia wyboru miejsca. Voucher może być wykorzystany na podróż w dowolne miejsce na Ziemi, niekoniecznie to wpisane w formularzu zgłoszeniowym.

Jury konkursu